Sunday, July 3, 2011

یه روز جدید و اتفاقاتش

سلام.
امروز من روز سختی رو داشتم.

2 اسپنک دریافت کردم(مراقبت و نافرمانی)
اسپنک مراقبت روال قبلی خودش رو داشت با این تفاوت که با هر وسیله 10 ضربه بیشتر دریافت کردم.
اسپنک نافرمانی به خاطر کار زیاد با لپ تاپ و سوزوندن شارژرش بود.
ابتدا من با دست،سپس با ترکه اسپنک شدم.در آخر شوهرم مرا به تخت بست.
تخت ما بالاش چوب داره که میشه بهش پرده وصل کرد.مثل این: